VIZUALIZACE

3D vizualizace interiérů renderovaných technologií NVIDIA IRay

součástí zpracování vizualizace je 2D půdorys, 3D půdorys, snímky jednotlivých místností, virtuální prohlídka prostoru - 3D Tour