STAVEBNÍ ROZPOČTY

Nezbytná součást přípravy realizace stavby. 

-------------------------------------------------------

S kvalitně vypracovaným rozpočtem přesně víte, jaké finanční prostředky bude nutné vynaložit pro Vaši stavbu. 

------------------------------------------------------- 

VÝKAZ VÝMĚR

- pro výběr zhotovitele stavby

-------------------------------------------------------

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

- pro stanovení dílčích a celkových nákladů stavebního záměru

-------------------------------------------------------

AKTUÁLNÍ CENOVÁ DATABÁZE

Pracujeme s aktuální cenovou soustavou ÚRS