PASPORT STAVBY

PASPORT STAVBY JE ZJEDNODUŠENÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU OBJEKTU. 

Pasport stavby budete potřebovat v několika různých případech, a to zejména pokud vlastníte starší stavbu bez dochované projektové dokumentace. 

Pasport stavby je výsledkem pasportizace, tedy zaměření stávajícího stavu stavby a vypracování zjednodušené dokumentace stavby, která se skládá z technické zprávy a výkresové dokumentace.

Pasportizaci stavby budete potřebovat provést tehdy, kdy vlastníte starou budovu (rodinný dům, bytový dům, chatu, chalupu, ...), ke které není dostupná žádná projektová dokumentace či je dokumentace neaktuální, a budete chtít tuto nemovitost rekonstruovat, provést přístavbu, nástavbu, půdní vestavbu, nebo ji budete chtít prodat. Pasport stavby také potřebujete jako podklad pro zpracování průkazu energetické náročnosti budovy či energetického štítku. Pasport stavby může posloužit jako nástroj pro odstranění nesrovnalostí v katastru nemovitostí při probíhajících digitalizacích obcí.

Povinnost uchovávat dokumentaci skutečného provedení stavby ukládá stavební zákon č. 183/2006 Sb. v § 125 odst. 1, kde je uvedeno, že pokud dokumentace stavby nebyla pořízena či se nedochovala, je vlastník nemovitostí povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby, kterou mimo jiné při prodeji nemovitosti odevzdá dosavadní vlastník novému vlastníkovi. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace, tedy pasportu stavby.