PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zabýváme se zpracováním kompletních projektových dokumentací ke stavbám rodinných domů, rekonstrukcím i v rámci podkladů pro dotační program Nová zelená úsporám. 

Při projektování rodinného domu si nejprve sami ověříme možnost výstavby s ohledem na územní plán a také možnosti připojení na inženýrské sítě. Dále přistoupíme k tvorbě architektonického návrhu dle vašich konkrétních požadavků a možností pozemku. Vyřídíme za vás také všechna potřebná razítka, schválení, ohlášení nejen pro dotaci, ale hlavně i povolení pro celou stavbu. To vše v rámci služeb inženýringu. 

- Zpracování dokumentací pro územní řízení, stavební povolení a ohlášení staveb

- Zpracování realizačních dokumentací staveb

- Získání povolení stavby - administrativní činnost

- Studie staveb - základní návrh objektů a jejich umístění na pozemek

- Zpracování rozpočtů a podkladů pro výběrová řízení

- Odhady investičních nákladů

- Zajištění průzkumů a studií nutných pro zpracování projektové dokumentace (radonový průzkum, inženýrsko-geologický průzkum, geodetické zaměření pozemku, akustické studie, PENB - průkazy energetické náročnosti budov apod.

- Zajištění podkladů pro kolaudaci stavby